Преговарачка група за право привредних друштава

Преговарачка група за право привредних друштава - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства привреде.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства одбране; Агенције за привредне регистре; Комисије за хартије од вредности; Националне агенције за регионални развој; Народне банке Србије; Републичког секретаријата за законодавство; Републичког секретаријата за јавне политике и Министарства за европске интеграције.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: