Преговарачка група за право интелектуалне својине

Преговарачка група за право интелектуалне својине - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Завода за интелектуалну својину.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства финансија; Министарства унутрашњих послова; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства правде; Министарства здравља; Министарства одбране; Републичког јавног тужилаштва; Врховног касационог суда; Републичког секретаријата за законодавство; Агенције за лекове и медицинска средства Србије и Министарства за европске интеграције.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: