Преговарачка група за јавне набавке

Преговарачка група за јавне набавке - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Управе за јавне набавке.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарство рударства и енергетике; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства унутрашњих послова; Министарства одбране; Министaрства привреде; Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; Државне ревизорске институције; Републичког секретаријата за законодавство и Министарства за европске интеграције.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: