Преговарачка група за финансијска и буџетска питања

Преговарачка група за финансијска и буџетска питања - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства финансија.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Народне банке Србије; Министарства привреде; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство и Министарства за европске интеграције.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: