Преговарачка група за царинску унију

Преговарачка група за царинску унију - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства финансија.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства привреде; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства здравља; Министарства културе и информисања; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство и Министарства за европске интеграције.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: