О нама

Народна скупштина Републике Србије усвојила је на седници одржаној 26. јуна 2017. године Закон о изменама и допунама Закона о министарствима, којим је основано Министарство за европске интеграције. Министарство је почело са радом даном ступања овог закона на снагу, 27. јуна 2017. године, када је и престала да постоји Канцеларија за европске интеграције Владе Србије.

Mинистарство за европске интеграције обавља послове државне управе  и са њима повезане стручне послове који се односе на:

Министарство за европске интеграције остварује сарадњу са Мисијом Републике Србије при Европској унији у процесу придруживања и приступања Европској унији, као и сарадњу са Министарством спољних послова и другим  надлежним органима државне управе у разматрању питања која се односе на дефинисање потреба и попуњавање стручног дела дипломатског кадра Мисије  Републике Србије при Европској унији у свим фазама европских интеграција,  као и друге послове из области придруживања и приступања Европској унији