Тамара Делић, в.д.помоћника министра, у име Министарства за европске интеграције, прима захвалницу за успешну сарадњу током 2018. године од Делегације Европске уније у Републици Србији и Информационог центра Европске уније.

Тамара Делић, в.д.помоћника министра, у име Министарства за европске интеграције, прима захвалницу за успешну сарадњу током 2018. године од Делегације Европске уније у Републици Србији и Информационог центра Европске уније.

Тамара Делић, в.д.помоћника министра, у име Министарства за европске интеграције, прима захвалницу за успешну сарадњу током 2018. године од Делегације Европске уније у Републици Србији и Информационог центра Европске уније.

Тамара Делић, в.д.помоћника министра у име Министарства за европске интеграције, прима захвалницу за успешну сарадњу током 2018. године од Делегације Европске уније у Републици Србији и Информационог центра Европске уније.

Додела признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Додела признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Додела признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Додела признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Додела признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Додела признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

 

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.

Свечаност поводом доделе признања за 2018. годину у организацији Делегације ЕУ у Србији и ЕУ инфо центра у Београду.