Отварање изложбе "Примењена носталгија" у Бечу 19. новембра 2018. године

 

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

 

 

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу

Отварање изложбе Примењена носталгија у Бечу