Отварање изложбе "Примењена носталгија: Београд - Валета" у Народној банци Србије, 22. јун 2017.

В.д. шефа Делегације ЕУ у Београду Оскар Бенедикт, Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, в.д. директора Канцеларије за европске интеграције Ксенија Миленковић, шеф преговарачког тима Тања Мишчевич

В.д. шефа Делегације ЕУ у Београду Оскар Бенедикт, Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, в.д. директора Канцеларије за европске интеграције Ксенија Миленковић, шеф преговарачког тима Тања Мишчевич

В.д. шефа Делегације ЕУ у Београду Оскар Бенедикт, Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, в.д. директора Канцеларије за европске интеграције Ксенија Миленковић, шеф преговарачког тима Тања Мишчевић

В.д. шефа Делегације ЕУ у Београду Оскар Бенедикт, Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, в.д. директора Канцеларије за европске интеграције Ксенија Миленковић, шеф преговарачког тима Тања Мишчевич

В.д. шефа Делегације ЕУ у Београду Оскар Бенедикт, Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, в.д. директора Канцеларије за европске интеграције Ксенија Миленковић, шеф преговарачког тима Тања Мишчевич

В.д. шефа Делегације ЕУ у Београду Оскар Бенедикт, Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, в.д. директора Канцеларије за европске интеграције Ксенија Миленковић, шеф преговарачког тима Тања Мишчевић

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић са аутором фотографија Валете Александом Кнежевићем

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић са аутором фотографија Валете Александом Кнежевићем

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић са аутором фотографија Валете Александом Кнежевићем

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе "Примењена носталгија" у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе "Примењена носталгија" у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе "Примењена носталгија" у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе "Примењена носталгија" у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе "Примењена носталгија" у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе "Примењена носталгија" у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе "Примењена носталгија" у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе "Примењена носталгија" у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе "Примењена носталгија" у Народној банци Србије

Аутор фотографија Валете Александар Кнежевић

Аутор фотографија Валете Александар Кнежевић

Аутор фотографија Валете Александар Кнежевић

Аутор фотографија Валете Александар Кнежевић

Аутор фотографија Валете Александар Кнежевић

Аутор фотографија Валете Александар Кнежевић

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе Примењена носталгија у Народној банци Србије

Публика на отварању изложбе "Примењена носталгија" у Народној банци Србије

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе "Примењена носталгија: Београд - Валета"

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе "Примењена носталгија: Београд - Валета"

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе "Примењена носталгија: Београд - Валета"

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе "Примењена носталгија: Београд - Валета"

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе "Примењена носталгија: Београд - Валета"

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе "Примењена носталгија: Београд - Валета"

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе "Примењена носталгија: Београд - Валета"

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе "Примењена носталгија: Београд - Валета"

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе Примењена носталгија: Београд - Валета

Отварање изложбе "Примењена носталгија: Београд - Валета"