Ј.Јоксимовић и П. Сијарто потписали су Годишњи радни план за 2019. годину - Анекс на Меморандум о разумевању између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о експертској помоћи у процесу приступних преговора Србије са ЕУ

Ј. Јоксимовић и П. Сијарто

Ј. Јоксимовић и П. Сијарто

Ј. Јоксимовић и П. Сијарто

Ј. Јоксимовић и П. Сијарто

Ј. Јоксимовић и П. Сијарто

Ј. Јоксимовић и П. Сијарто

Ј. Јоксимовић и П. Сијарто

Ј. Јоксимовић и П. Сијарто

Ј. Јоксимовић и П. Сијарто

Ј. Јоксимовић и П. Сијарто