Консолидована верзија Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ доступна и на српском језику

20. децембар 2019. | Београд

Консолидована верзија Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ доступна и на српском језику

Ј. Јоксимовић: Отварање поглавља доказ да Србија спроводи реформе

10. децембар 2019. | Брисел

Ј. Јоксимовић: Отварање поглавља доказ да Србија спроводи реформе

Ј. Јоксимовић и Вархеји: Верујемо да Србија може да буде прва спремна за чланство

10. децембар 2019. | Брисел

Ј. Јоксимовић и Вархеји: Верујемо да Србија може да буде прва спремна за чланство

Ј. Јоксимовић: Нови прелаз доказ бриге о интересима грађана

11. октобар 2019. | Рабе

Ј. Јоксимовић: Нови прелаз доказ бриге о интересима грађана
Стабилно висока подршка чланству Србије у ЕУ – 54% ЗА

22. јaнуар 2020. | Београд

Стабилно висока подршка чланству Србије у ЕУ – 54% ЗА

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић изјавила је да уколико би сутра био одржан референдум са питањем „Да ли подржавате учлањење Србије у ЕУ?”, 54 одсто грађана Србије гласало би за, њих 24 одсто би гласало против, док 12 одсто не би гласало уопште, а 10 одсто не зна шта би одговорило на ово питање. Говорећи о резултатима најновијег испитивања јавног мњења „Европска оријентација грађана Србије“, које је спровело Министарство за европске интеграције, нагласила је да је истраживање рађено према стандарду Евробарометра и да је у њему учествовало 1.050 испитаника старијих од 18 година.

Ј. Јоксимовић: Преговарачка позиција за Поглавље 27 сутра у Европској комисији

21. јaнуар 2020. | Београд

Ј. Јоксимовић: Преговарачка позиција за Поглавље 27 сутра у Европској комисији

Влада Србије усвојила је на данашњој седници Преговарачку платформу за Поглавље 27 - животна средина и климатске промене, која ће у среду бити прослеђена Европској комисији, чиме ће укупан број поглавља спремних за отварање током хрватског председавања Саветом ЕУ бити повећан на пет, изјавила је министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић. Овим, Србија показује озбиљност, истрајност и доследност у процесу реформи и опредељењу за европске интеграције, сматра министар.

Ј. Јоксимовић и Жакоб о наставку развојне сарадње Србије и УН агенција

21. јaнуар 2020. | Београд

Ј. Јоксимовић и Жакоб о наставку развојне сарадње Србије и УН агенција

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић и сталнa координаторкa УН у Србији Франсоаз Жакоб састале су се са представницима Тима Уједињених нација у Србији, који се састоји од 19 УН развојних агенција, програма и фондова које делују у Србији. Разговарали су о моделима будуће сарадње – конкретно у контексту планирања нове програмске фазе за период 2021-2025.

Ј. Јоксимовић и Плух: Србија већ преговара по строгој методологији

20. јaнуар 2020. | Београд

Ј. Јоксимовић и Плух: Србија већ преговара по строгој методологији

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се са амбасадором Холандије Хилесом Бешор Плухом. Разговарали су о процесу европских интеграција Србије, очекивањима од Самита ЕУ у мају, билатералним односима и ситуацији у ЕУ и региону.

 Нови тренинзи за припрему пројеката за ЕУ програме

21. јaнуар 2020. | Београд

Нови тренинзи за припрему пројеката за ЕУ програме

После информативних радионица на којима су представници различитих институција и организацијa детаљно обавештени о ЕУ програмима који су доступни у Србији, пројекат „Подршка учествовању у ЕУ програмима“ у јануару почиње серију конкретних и циљаних тренинга за припрему и спровођење пројеката за ЕУ програме. Будући да су објављени јавни позиви за неколико ЕУ програма, потребно је на време припремити пројекте и са њима конкурисати за средства из неког од програма.

Почео рад на припреми Нацрта Закона о систему за управљање кохезионом политиком у Републици Србији

3. јaнуар 2020. | Београд

Почео рад на припреми Нацрта Закона о систему за управљање кохезионом политиком у Републици Србији

На основу члана 77. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон) као и члана 3. Правилника о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Сл. гласник РС“, бр. 51/19), Министарство за европске интеграције обавештава јавност да је 23. децембра 2019. године отпочео рад на припреми Нацрта Закона о систему за управљање кохезионом политиком у Републици Србији.

Отворен семинар о европском семестру

25. децембар 2019. | Београд

Отворен семинар о европском семестру

Министарство за европске интеграције, у сарадњи са Министарством финансија, организовало је семинар „Европски семестар за државе чланице ЕУ и сарадња са Републиком Србијом“.

Консолидована верзија Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ доступна и на српском језику

20. децембар 2019. | Београд

Консолидована верзија Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ доступна и на српском језику

Превод Консолидоване верзије Уговора о Европској унији и Уговора о функционисању Европске уније на српски језик завршен је заједничким радом Министарства за европске интеграције и Републичког секретаријата за законодавство. На стручној редактури текста превода радио је велики број редактора из државних органа и организација, као и Народне банке Србије, а у њој су учествовали и представници академске заједнице.

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума о јавној набавци услуге осигурања запослених, партије 1 И 2, ЦЈН 6/2018

31. децембар 2019.

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума о јавној набавци канцеларијског материјала, партије 10, 11, 14, 15 И 17, ЦЈН 7/2019

30. децембар 2019.

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума о јавној набавци услуге мобилне телефоније, ЦЈН 7/2018

25. децембар 2019.

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума о јавној набавци, ЦЈН – рачунарски материјал за партију 6

19. новембар 2019.

Јавни позив за ангажовање експерта за комуникације - ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија

14. јaнуар 2020.

Крајњи рок за достављање понуда:
24. јaнуар 2020. у 15:30h

[детаљније...]

Министарство за европске интеграције, оглашава јавни позив за ангажовање лица за послове на спровођењу ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија (У даљем тексту: Програм):

Експерт за комуникације, у главној канцеларији Заједничког секретаријата у Софији, Република Бугарска – један (1) извршилац.

Опис посла:

Основни задатак експерта за комуникације, са радним местом у главној канцеларији Заједничког секретаријата (ЗС) у Софији, Бугарска, је одговорност за развој и спровођење годишњег плана информисања и комуникација за конкретан ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње између Бугарске и Србије, као и пружање савета партнерима у оквиру пројеката који се спроводе у оквиру овог Програма, а у вези са комуникационим активностима. Експерт за комуникације одговоран је за све активности везане за комуникацију и видљивост Програма.

Специфичне активности су:

 • Пружање подршке у припреми и спровођењу комуникационе стратегије у оквиру програма;
 • Презентовање програма и координација свих информација у јавности;
 • Пружање подршке Руководиоцу ЗС у активностима везаним за видљивост, информисање и јавно саопштавање;
 • Пружање савета, подршке и информација подносиоцима предлога пројекта и пројектним партнерима о питањима која се тичу Програма, током припреме, аплицирања и спровођења пројеката;
 • Учешће у јавним догађајима од значаја за видљивост Програма, организовање и давање доприноса на семинарима и конференцијама о Програму и пројектима у оквиру Програма, по потреби;
 • Пружање подршке у организацији догађаја за тражење партнера за потенцијалне подносиоце предлога пројекта у целом програмскoм подручју;
 • Пружање подршке у развоју и изради пројекта спровођењем циљаних активности у погледу јавног саопштавање и комуникације;
 • Давање савета пројектним партнерима о могућностима и обавезама видљивости, информисања и јавног саопштавања;
 • Пружање подршке у припреми и сталном ажурирању информација за веб страницу и друштвене мреже Програма, као и у припреми памфлета, брошура, публикација и другог промотивног материјала;
 • Прикупљање, обједињавање и саопштавање постигнућа у оквиру пројеката и Програма, као и вођење базе података добрих пракси;
 • Пружање помоћи и давање доприноса у изради годишњих извештаја о напретку;
 • Пружање подршке у изради приручника за управљање пројектом;
 • Пружање подршке у припреми састанака Заједничког одбора за праћење и, по потреби, у писменом поступку доношења одлука;
 • Учешће у образовним активностима и обукама поверено од стране Руководиоца ЗС / Тела за управљање;
 • Пружање благовремених и тачних информација о Програму, посебно медијима и широј јавности;
 • Обављање општих канцеларијских послова (кореспонденција, слање поште, спољна комуникација, одговарање на захтев шире јавности);
 • Обављање осталих послова у складу са важећим процедурама и по налогу непосредног руководиоца.

Услови ангажовања:

 • Стечено високо образовање из области комуникација, новинарства, односа са јавношћу, јавне администрације или друге релевантне области (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним академским студијама у трајању од најмање четири године (минимално 240 EСПБ бодова);
 • Опште професионално искуство релевантно за дато факултетско образовање – најмање три године након завршеног факултета
 • Одлично знање говорног и писаног енглеског језика и једног од националних језика дате државе учеснице;
 • Одлично познавање рада на рачунару;
 • Искуство у коришћењу и вођењу база података;
 • Претходно искуство у раду са програмима/пројектима финансираним од стране ЕУ (по могућности ИНТЕРРЕГ програм) сматраће се предношћу;
 • Искуство у организовању информативних догађаја и других комуникацијских активности, укључујући конференције и сајмове сматраће се предношћу;
 • Искуство у уређивању публикација, укључујући координисање целокупног процеса уређивања публикација сматраће се предношћу;
 • Одличне комуникационе вештине, искуство у раду са медијима, као и вештине саветовања, презентације, писања и уређивања.

Начин подношења пријава:

Пријаве се подносе на е-адресу: cbc@mei.gov.rs у року од десет дана од дана његовог објављивања на интернет страни Министарства за европске интеграције, (www.mei.gov.rs). Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно до 24. јануара 2020. године у 15:30 сати.

Садржај пријаве:

Пријава са пропратним мотивационим писмом и биографијом на енглеском језику, поред осталог мора садржати: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и о одговорности на тим пословима, податке о евентуалном стручном усавршавању и податке о евентуалним посебним областима знања, контакт адресу и телефон кандидата.

Избор кандидата:

На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове, најкасније у року од пет дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Напомена:

Експерт за комуникације ће бити ангажован у главној канцеларији Заједничког секретаријата у Софији, Република Бугарска, у просторијама и у оквиру радног времена Министарства регионалног развоја и јавних радова Републике Бугарске, као Управљачког тела Програма, у складу са релевантним законима Републике Бугарске. Послови ће се обављати закључно са 31.12.2023. године, са могућношћу продужетка у складу са правилима Програма и потребама послодавца. Очекивана плата за особе без социјалног осигурања у Републици Бугарској је до 1150 евра (што износи 2300 лева), пре опорезивања.

Транснационални програм Дунав објавио конкурс за позицију финансијског службеника

23. децембар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
27. јaнуар 2020. у 00:00h

[детаљније...]

Транснационални програм Дунав је објавио конкурс за позицију финансијског службеника. Рок за подношење пријава је 27. јануар 2020. године.Све детаље о конкурсу можете пронаћи овде.

Kонкурс за ангажовање оцењивача предлога пројеката у оквиру Другог позива за подношење предлога пројеката Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2014-2020

29. новембар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
18. децембар 2019. у 15:00h

[детаљније...]

Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије, као уговорно тело објављује конкурс за ангажовање оцењивача предлога пројеката у оквиру Другог позива за подношење предлога пројеката Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2014-2020 (референтни број позива: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi).

Потенцијални кандидати морају да испуњавају следеће услове:

Квалификације:

Висока стручна спрема;

Одлично познавање енглеског језика;

Познавање рада на рачунару;

Добре аналитичке вештине и вештине писања;

Искуство у писању извештаја.

Опште радно искуство:

Минимално 9 година општег радног искуства.

Специфично радно искуство:

Минимално 6, пожељно 10 година релевантног радног искуства у једном или више сектора који се односе на тематске приоритете Позива (подстицање запошљавања, мобилности радне снаге и социјалне и културне инклузије с обе стране границе и/или промоција туризма и културног и природног наслеђа);

Минимално 2 године радног искуства у управљању, надзору и изради програма подршке и/или пројеката; претходно искуство у оцењивању предлога пројеката/програма финасираних од стране ЕУ и других донатора на подручју Западног Балкана као и позива повезаних са предметним позивом ће бити сматрано као предност;

Познавање локалних језика ће бити сматрано као предност.

Спремност за путовања у суседне земље, по потреби.

Циљ овог конкурса формирање листе заинтересованих кандидата.

Када листа буде састављена, уговорно тело може одабрати и позвати кандидате који испуњавану горе наведене услове да учествују на практичним вежбама и разговорима. Услови за даље учешће и одабир успешних кандидата су детаљно наведени у документу „Опис послова за стучњаке у оцењивању грант апликација примљених у оквиру Позива за подношење предлога пројеката” (reference: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi).

Уколико сте заинтересовани за учешће у поменутом конкурсу, молимо вас да путем електронске поште пошаљете вашу биографију, у формату из прилога, на е-маил адресу Сектора за Програме прекограничне и транснационалне сарадње и сарадње са органима и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефикаснијег коришћења фондова: cbc@mei.gov.rs

За више информација погледајте документа

Приликом слања електронске поште молимо вас да ставите следећу назнаку: „Програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора – Конкурс – референтни број: EuropeAid/165238/IH /ACT/Multi“.

Сви заинтересовани који пошаљу своју пријаву до 18.12.2019. године, до 15,00 часова, ће бити укључени у листу.

НАПОМЕНА: Укључивање у листу не обавезује уговорно тело да позове потенцијалног кандидата на учешће у практичној вежби и разговору.

Објављен Други позив за достављање предлога пројеката у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020

14. новембар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
21. фебруар 2020. у 15:00h

[детаљније...]

Министарство финансија Владе Републике Србије, у сарадњи са Министарством за европске интеграције Владе Републике Србије и Дирекцијом за европске интеграције Вјећа министара Босне и Херцеговине , објавило је Други позив за достављање предлога пројеката у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија – Босна И Херцеговина 2014-2020.

Позив је отворен за следећа приоритетна подручја:

1.1. Унапређење запошљивости радне снаге и повећање могућности запошљавања;

2.1. Побољшање одрживог планирања заштите животне средине и промоција биодиверзитета;

2.2. Унапређење система управљања за интервенције у ванредној ситуацији.

Апликациони пакет са упутством за подносиоце предлога пројеката доступан је на следећем линку: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=165834

У циљу промоције Другог позива, представљања услова Позива, Апиликационог пакета и успостављања пројектних партнерстава биће организовани догађаји у Републици Србији и Босни и Херцеговини.

Информације о тачним локацијама и времену одржавања догађаја биће накнадно објављене.

Рок за достављање предлога пројеката је 21. фебруар 2020. до 15:00 сати.

youtube

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: