Вишекорисничка ИПА

Осим што појединачно подржава државе кандидате и потенцијалне кандидате за чланство у ЕУ, Eвропска унија пружа финансијску и техничку подршку са циљем реализације заједничких (регионалних) приоритета корисница ИПА II инструмента.

Ова подршка се обезбеђује из инструмента Вишекорисничка ИПА (Multy Beneficiary IPA), чији је циљ да се унапреди регионална сарадња и реше питања од општег интереса за све кориснице ИПА. Развој регионалне сарадње један је од битних предуслова у процесу приступања ЕУ, а на бројним самитима између држава Европске уније и Западног Балкана потврђено је да ће приближавање Европској унији ићи упоредо са развојем регионалне сарадње.

У складу са релевантном процедуром Европске уније, главне смернице у процесу дефинисања регионалних пројеката/акција су представљене у документу ЕУ Стратегија за више корисника и територијалну сарадњу, у коме су дефинисани општи приоритети, мере и области регионалне сарадње који ће бити финансијски подржани у периоду 2014-2020.

Процес припреме и спровођења програма подршке у оквиру овог инструмента спроводи се централизовано, што значи да се највећи део активности током припреме пројеката и израде тендерске документације одвија у седишту Европске комисије у Бриселу. Учешће релевантних националних институција из региона обезбеђено је кроз консултације које доводе до усаглашавања садржине ових пројеката и очекиваних резултата.

Поменутим стратешким документом такође је дефинисан и индикативни обим средстава подршке који за седмогодишњи период 2014-2020. година износи близу три милијарде евра. Предвиђени износ подршке усмерава се ка четири приоритетне области:

  • подршка регионалним инвестицијама,
  • подршка територијалној сарадњи кроз имплементацију програма прекограничне и транснационалне сарадње,
  • подршка регионалним структурама и организацијама и
  • хоризонтална подршка заједничким приоритетима корисница из региона.

Више о овом инструменту можете да нађете на следећим линковима:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/multi-beneficiary-programme_en https://www.wbif.eu/about-the-wbif