ИПАРД II

ИПАРД II представља посебан инструмент за подршку у области руралног развоја из средстава Инструмента за претприступну помоћ II. Из овог инструмента Република Србија може да рачуна на инвестициону подршку у износу од 175 милиона евра за период од 2014.  до 2020.

Потписивањем Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима спровођења финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и Секторског споразума о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју ИПАРД, створене су правне претпоставке за пружање подршке у области руралног развоја. 

Ова подршка биће усмерена на реализацију ИПАРД II програма који је одобрила ЕУ и усвојила Влада Републике Србије. Одговорност за управљање овим програмом и његово спровођење сносе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управа за аграрна плаћања. Помоћ је намењена директно корисницима, односно пољопривредним произвођачима - правним и физичким лицима. Овај програм представља припрему за коришћење средстава из Европског пољопривредног фонда за рурални развој (ЕАФРД).

Први јавни позив за остваривање подршке из ИПАРД фонда расписан је 25. децембра 2017. године, и то у оквиру мере М1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - набавка нове механизације и опреме. Висина подстицаја износи од 60 одсто до 80 одсто, у зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник, да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју и да ли се инвестиција односи на управљање отпадом и отпадним водама. Обухваћени су сектори производње млека, меса, воћа и поврћа и других усева (одређене врсте житарица и индустријског биља). Износи подстицаја које корисник може да оствари у производњи воћа, поврћа и других усева могу бити од 5.000 до 700.000 евра, а произвођачи млека и меса могу да добију од 5.000 до 1.000.000 евра.

Добијањем акредитације за ИПАРД програм, поред наведене мере, у оквиру програма ИПАРД II биће подржане и мере, односно улагања у:

  • Прераду и маркетинг пољопривредних и рибарских производа,
  • Агро-еколошко-климатску и органску производњу,
  • Спровођење локалних стратегија развоја приступ LEADER,
  • Диверсификација пољопривредних газдинстава и пословни развој и
  • Техничка помоћ.

Више о овом инструменту можете да нађете на следећим линковима:

http://uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/

https://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard_en