Презентације са семинара

Процес приступања Европској унији и како радити са њом

Преговарачки процес - од почетка до чланства

Преговарање финансијског пакета

Фискални ефекти придруживања земље кандидата ЕУ